خبر فوری

دفاتر اسناد رسمي از ارسال تصوير وكالت نامه به سازمان امور مالياتي معاف شدند

دفاتر اسناد رسمي از ارسال تصوير وكالت نامه به سازمان امور مالياتي معاف شدند

انتشار : 1397/03/01 تعداد بازدید : 557 کد : 10467 ارسال شده توسط :admin

20نكته مهم در خصوص اسناد رسمي  ويژه آزمون سردفتري

پايگاه خبري دپــــارتمان  حـقوقـيـار

۱ ـ سند رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰قانون مدني).

۲- تاريخ سند رسمي معتبر است حتي بر عليه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).

۳- انكار نسبت به مندرجات سند رسمي راجع به اخذ وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست(ماده ۱۲۹۲ق . م وماده ۷۰قانون ثبت اسناد ).

۴- صرفاً و فقط سند رسمي است كه به نقل و انتقال حق كسب و پيشه از مستأجر سابق به مستأجر جديد اعتبار مي بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالك ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشركه در شركت ها با مسئوليت محدود به عمل نمي‌آيد، مگر با سند رسمي( ماده۱۰۳قانون تجارت ).

۶- مدلول تمامي اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم لازم الاجراست، مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).

۷- تمام اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقيد در سند رسمي به عنوان ماخذ وصول ماليات مستغلات معتبر و ملاك عمل اداره امور مالياتي به عنوان مبناي وصول ماليات است(ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم).

۹- الزام به ايفاي تعهدات در سند رسمي از جمله پرداخت بدهي در سر رسيد وصول مطالبات و يا تخليه اماكن استيجاري اعم از مسكوني و تجاري (باسندرسمي ) از طريق صدور اجرائيه از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند و واحد اجراي ثبت حسب مورد ممكن و نياز به دادرسي ندارد(بند الف ماده يك آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي … مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷و بند الف ماده ۲ همان آيين نامه و غيره).

۱۰- وجود شخصي متخصص و معتمد و امين و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نيز به عنوان كاتبين سند رسمي از مزاياي سند رسمي محسوب است.

۱۱- سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است تمامي محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر است، مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امكان دريافت رونوشت مصدق اسناد رسمي در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممكن است و درصورت تصديق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتي كه درخواست تأمين خواسته از دادگاه مستند به سند رسمي باشد، دادگاه مكلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).

۱۴- در مواردي كه دعاوي مستند به سند رسمي باشد، خوانده نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود درخواست تأمين كند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).

۱۵- هزينه تنظيم اسناد رسمي به مراتب كمتر از سند عادي است.

۱۶- امكان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمي به مراتب كمتر است.

۱۷- با تنظيم سند رسمي در خصوص پيش فروش ساختمان متعاملين و واسطه آن‌ها مشمول مجازات هاي حقوقي و كيفري مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پيش فروش ساختمان).

۱۸- ترويج تنظيم سند رسمي نقش عمده اي در قضا زدايي خواهد داشت.

۱۹ ـ پذيرفته شدن اسناد رسمي در مورد عقود و معاملات املاك ثبت شده (دردفتراملاك ) و نيز عقود و معاملات در مورد املاك ثبت نشده و نيز صلح نامه وهبه نامه در محاكم و ادارات دولتي(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران ديگر دولتي موجب مجازات و تعقيب انتطامي قضات و مأموران دولتي خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .

 


 

 مقالات مرتبط

🌀كامل وجامع ترين بسته تخصصي سردفتري۹۷

🌀كامل وجامع ترين بسته تخصصي سردفتري۹۷   

داوطلباني كه قصد شركت در آزمون سردفتري هستند و مايلند با برنامه ريزي در اين آزمون حضور داشته باشند و جزء قبولي هاي اين آزمون باشند پيشنهاد ميشود حتما در مدت باقيمانده با بسته تخصصي سردفتري بهمراه برنامه ريزي مطالعاتي مشاورين تخصصي مطالعه نمايند

ادامه مطلب »