خبر فوری

وقتي حكم قطعي شود رافت اسلامي معنا ندارد

وقتي حكم قطعي شود رافت اسلامي معنا ندارد

انتشار : 1395/08/02 تعداد بازدید : 793 کد : 10639 ارسال شده توسط :admin1

محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه ضمن اشاره به نامه اخير چند تن از نمايندگان مجلس خطاب به قوه قضاييه در مورد حكم نرگس محمدي و اعمال رافت اسلامي به موجب ماده 477 قانون، اظهار كرد: بر اساس اين ماده اول بايد ديد تقاضا كننده اين درخواست چه كسي است؟ طبق قانون نمايندگان مجلس صلاحيت اين تقاضا را ندارند. ثانيا بايد ديد براي رياست قوه قضاييه صدور حكم خلاف بين شرع احراز شده است يا نه؟ زيرا وقتي دادنامه قطعي شود طبق ماده 477 تنها رياست قوه قضاييه با توجه به صدور حكم خلاف مي تواند ورود كند.

محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه ضمن اشاره به نامه اخير چند تن از نمايندگان مجلس خطاب به قوه قضاييه در مورد حكم نرگس محمدي و اعمال رافت اسلامي به موجب ماده 477 قانون، اظهار كرد: بر اساس اين ماده اول بايد ديد تقاضا كننده اين درخواست چه كسي است؟ طبق قانون نمايندگان مجلس صلاحيت اين تقاضا را ندارند. ثانيا بايد ديد براي رياست قوه قضاييه صدور حكم خلاف بين شرع احراز شده است يا نه؟ زيرا وقتي دادنامه قطعي شود طبق ماده 477 تنها رياست قوه قضاييه با توجه به صدور حكم خلاف مي تواند ورود كند.

محسني اژه‌اي افزود: در خصوص پرونده خانم محمدي نگاه رافت ارتباطي با ماده 477 ندارد. اما اگر كسي مرتكب جرم شده باشد و در تدارك جبران جرم و جبران خسارت هاي مادي و معنوي باشد و يا در صدد همكاري باشد و يا توبه كند دادگاه مي تواند اين موارد را در تخفيف مجازات مجرم با توجه به محاسبه ميزان نوع جرم و نحوه همكاري و پشيماني لحاظ كند و در مجازات مجرم تخفيف دهد.

سخنگوي قوه قضاييه ضمن تاكيد بر اينكه اگر شرايط تخفيف مجازات در دادگاه بدوي پيش نيامد مي توان در دادگاه تجديد نظر آن را مطرح نمود . براي نمونه دادگاه بدوي به 10 سال حكم حبس صادر كرده بود اما در داد گاه تجديد نظر با توجه به بيماري هاي خاص مجرم 10 سال به 2 سال حبس تقليل يافت. البته ممكن است اين نوع از تخفيف قابل نقد باشد اما اين اختياري است كه قانون به دادگاه داده است در نتيجه زماني كه حكم قطعي شود رافت اسلامي و ساير موارد معنا ندارد مگر اينكه در آينده شخص از طريق عفو و آزادي مشروط و ديگر موارد بتواند شرايط را تغيير دهد. در غير اين صورت كاري از قاضي و اجراي احكام ساخته نيست.

محسني اژه اي در خصوص پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه وكيل معاون اول رئيس جمهور سابق گفته اند كه ايشان به زودي آزاد مي شوند خاطرنشان كرد: من تاكنون چه چيزي را نشنيده ام. در اين مورد نيز وقتي حكم قطعي وجود دارد يا بايد تغييرات در دادگاه تجديد نظر انجام بگيرد كه در مورد اين شخص صورت نگرفته است يا بايد از طريق آزادي مشروط يا عفو باشد كه باز هم تا جايي كه من در جريان هستم اين موارد صادر نشده است.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .