خبر فوری

اسكودا تعداد شركت كنندگات وكالت 95 را اعلام كرد

اسكودا تعداد شركت كنندگات وكالت 95 را اعلام كرد

انتشار : 1395/08/08 تعداد بازدید : 748 کد : 10645 ارسال شده توسط :admin

تعداد شركت كنندگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۹۵ اعلام شد. در آزمون وكالت سال ۹۵، ۶۹ هزار و ۶۲۰ نفر شركت كرده اند كه از اين تعداد ۳۲ هزار و ۳۵۹ نفر زن و ۳۷ هزار و ۲۶۱ نفر مرد هستند. بيشترين ثبت نام كننده در آزمون وكالت سال ۹۵ را كانون مركز با تعداد ۱۷۰۸۸ و كمترين ثبت نام كننده در اين آزمون را، كانون قم با تعداد ۴۰۷ نفر دارد.

 

رديف نام كانون زن مرد جمع كل شركت كنندگان
۱ مركز ۸۶۸۴ ۸۴۰۴ ۱۷۰۸۸
۲ آذربايجان شرقي ۱۳۷۹ ۲۳۰۳ ۳۶۸۲
۳ فارس ۲۰۸۵ ۲۶۴۷ ۴۷۳۲
۴ اصفهان ۱۷۴۷ ۱۴۹۶ ۳۲۴۳
۵ آذربايجان غربي ۱۱۰۱ ۱۷۱۵ ۲۸۱۶
۶ مازندران ۱۵۵۹ ۱۷۰۲ ۳۲۶۱
۷ خراسان ۲۰۶۸ ۱۸۶۶ ۳۹۳۴
۸ گيلان ۱۲۶۶ ۱۲۰۸ ۲۴۷۴
۹ قزوين ۸۷۲ ۱۱۰۳ ۱۹۷۵
۱۰ خوزستان ۱۵۷۳ ۲۰۵۸ ۳۶۳۱
۱۱ كرمانشاه ۱۰۶۹ ۱۳۹۴ ۲۴۶۳
۱۲ همدان ۳۱۵ ۳۶۰ ۶۷۵
۱۳ قم ۱۷۲ ۲۳۵ ۴۰۷
۱۴ كردستان ۴۴۸ ۵۰۰ ۹۴۸
۱۵ گلستان ۷۰۵ ۷۰۷ ۱۴۱۲
۱۶ اردبيل ۴۷۰ ۶۸۸ ۱۱۵۸
۱۷ مركزي(اراك) ۲۸۷ ۳۴۹ ۶۳۶
۱۸ بوشهر ۷۳۰ ۹۰۳ ۱۶۳۳
۱۹ زنجان ۴۴۲ ۵۶۵ ۱۰۰۷
۲۰ لرستان ۷۷۸ ۱۰۵۸ ۱۸۳۶
۲۱ كرمان ۱۵۶۰ ۱۷۴۳ ۳۳۰۳
۲۲ البرز ۱۷۰۰ ۲۲۲۳ ۳۹۲۳
۲۳ چهارمحال و بختياري ۳۰۲ ۴۴۴ ۷۴۶
۲۴ يزد ۱۰۴۷ ۱۵۹۰ ۲۶۳۷
* جمع كل ۳۲۳۵۹ ۳۷۲۶۱ ۶۹۶۲۰

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .